eQ – Čustvena inteligenca v poslovnem okolju

Čustvena inteligenca v poslovnem okolju je v današnjem času čedalje bolj pomembna in tega se zavedajo tudi managerji. Organizacija je povezan sistem, ki je odvisen od medsebojnih odnosov med posamezniki, ki ga sestavljajo. Vsak zaposleni na delovnem mestu v takem podjetju mora prevzeti odgovornost za rast lastne čustvene inteligence, tako da razvija visoko stopnjo samozavedanja, obvladovanja čustev in samomotivacijo. Tako prevzame odgovornost za uporabo čustvene inteligence v odnosih z drugimi, in sicer razvija učinkovite komunikacijske sposobnosti in znanje o medosebnih odnosih ter pomaga drugim. S pomočjo čustvene inteligence čustva tudi obvladujemo, zato je komunikacija na kateri koli ravni kar najuspešnejša.

Koliko se ljudje zavedajo svojih čustev in koliko so pripravljeni biti tolerantni do svojih sodelavcev. Strokovnjaki so ugotovili, da se zaposleni usmerjajo k medsebojnemu sodelovanju in se zavedajo sebe. Čustvena inteligenca je stopnja razumevanja sebe in ljudi okrog sebe. Tega se ne naučimo tako, da preučujemo primere ali beremo literaturo za motivacijo. Čustvena inteligenca je sposobnost prepoznati, katere so naše prednosti in katere moramo še izboljšati. Proučimo svojo oceno, ki predstavlja našo trenutno raven čustvene inteligence. Vadimo lahko kadar koli – doma, na delovnem mestu, v šoli, s prijatelji v družbi. Višja raven čustvene inteligence bo vplivala na vse, kar počnemo. Ne bo nam več treba skrivati ali zatirati svojih čustev. Čustvena inteligentnost se razvija celo življenje. Življenje samo pa nam nudi preizkušnje in nas sili v to da rastemo. Tako opuščamo stara prepričanja, neustrezna ravnanja, misli in razvijamo nova vedenja.

Kaj lahko naredite za razvoj čustvene inteligence? Prva stvar je že samozavedanje, druga, pa, da naredite korak v smeri razvoja vaše eQ. Najučinkovitejši način je na praktični delavnici, kjer boste spoznali in preizkusili vsa področja in razvili višji nivo eQ.

VSEBINA DELAVNICE:

 • Opredelitev čustvene inteligence
 • Čustveno inteligentne interakcije in vplivanje/vodenje
 • Samo-zavedanje
 • Samo-obvladovanje
 • Motivacija in samo-motivacija
 • Empatija – sočutenje
 • Praktični primeri in aktivnosti za razvoj eQ
 • Akcijski načrt za prenos v prakso

CILJI DELAVNICE:

 • Spoznati zakaj moramo opazovati sebe, svoja občutja in dejanja, oziroma njihove posledice.
 • Naučiti se prepoznati, kako ti dejavniki vplivajo na naše delovanje.
 • Razviti sposobnost vživljanja v kožo drugega, razumeti vzajemno vplivanje.
 • Začutiti, kako lahko čustveno inteligentno vplivamo na druge.
 • Kako lahko učinkovito uporabimo koncepte eQ za izboljšanje komunikacije, odnosa in splošnega uspeha v delovnem okolju.

Pokličite, da se dogovorimo za termin srečanja in raziščemo vaše potrebe in želje.