POSLOVNE VEŠČINE

CELOVIT IN SISTEMATIČEN razvoj POSLOVNIH veščin nam omogoča učinkovito delo in želene rezultate na dolgi rok. Z njimi dosežemo večjo konkurenčnost, zadovoljstvo zaposlenih in strank.

PROCES RAZVOJA POSLOVNIH VEŠČIN – FAZE

 1. Ocena in analiza stanja, določitev ciljev in priprava akcijskega načrta
 2. Celovit in sistematičen razvoj
  • Izvedba treningov za razvoj znanja in veščin
  • Vzpostavitev standardov odličnosti
  • Implementacija v prakso
  • Izvedba interaktivnih »follow up« srečanj in poslovnega coachinga
 3. Analiza rezultatov

Vsebine med katerimi lahko izbirate so:

 1. Asertivna komunikacija – temelj odličnosti
 2. Preprečevanje in reševanje konfliktov
 3. Praktične pogajalske veščine
 4. Učinkovito vodenje sestankov in interaktivnih predstavitev
 5. Grajenje in razvoj učinkovitih timov
 6. Temelji projektnega vodenja
 7. Projektno vodenje za top management
 8. Vzpostavitev »QM« procesa za učinkovitost na projektih
 9. Proaktivna prodaja
 10. Upravljanje s časom in postavljanje prioritet
 11. Delegiranje in motiviranje sodelavcev
 12. Podajanje feedbacka za grajenje pozitivnih odnosov
 13. Ključne vodenjske veščine odličnih vodij
 14. Program za sistematičen razvoj mladih vodij
 15. Poslovni coaching za razvoj sodelavcev
 16. Učinkovito obvladovanje stresa
 17. Proaktiven nastop na sejmih in drugih poslovnih dogodkih
 18. Vzpostavljanje in razvoj timov

Pokličite, da se dogovorimo za termin srečanja in raziščemo vaše potrebe in želje.