PROJEKTNI VODJA – elektro inženir

Spoštovani!

Odprta je nova pozicija za elektro inženirja – projektnega vodjo v podjetju na Dolenjskem v okolici Novega Mesta. Pozicija bo ena ključnih vlog pri planiranju izvedbe in usklajevanju z vsemi udeleženci v projektu.

Imate izkušnje na področju avtomatizacije in vas hkrati zanima vodenje projektov in ekipe internih in eksternih sodelavcev?

Ste pripravljen odigrati vodilno vlogo na ključnih projektnih v našem podjetju?

S svojim znanjem in predanostjo imate edinstveno priložnost soustvariti rešitve, ki bodo obogatile vas in stranke.

Če menite, da bi bili primerni za to pozicijo ali poznate drugo primerno osebo, me lahko pokličete ali pišete na: projekti@kadrovska-asistenca.si.

Z veseljem se spoznamo z vami,

Alenka Slabe

031 256 505

***

Opis delovnega mesta

 • načrtuje, planira in spremlja izvedbo projektov
 • vodi in organizira projektni tim
 • dodeljuje naloge in cilje članom projektnega tima, jih usmerja in jim nudi pomoč
 • spremlja, kontrolira realizacijo projektov po ključnih indikatorjih uspešnosti (KPI)
 • motivira in podpira projektni tim
 • sodeluje in komunicira z vsemi ostalimi oddelki in zaposlenimi
 • sodeluje s kupci v vseh fazah projekta

Izdeluje in spremlja izdelavo projektne dokumentacije, kot so:

 • FS (Functional specification)
 • SDS (Software design specification)
 • IQ (Instalation qualification)
 • OQ (Operation qualification)
 • uporabniška navodila
 • RA (Risk analiza)
 • TM (Traceability Matrix)
 • ostala projektna dokumentacija

Vodja projektov – primer vodenja projektov

 • Single point of contact – komunikacija na tedenskem nivoju
 • Planiranje izvedbe in usklajevanje z vsemi udeleženci v projektu
 • Pravočasna dobava in doseganje milestone-ov – opreme in storitev
 • Razumevanje celote izven okvirov samo naše dobave – mi smo del dobave ‘na ključ’
 • Skrb za obseg, budget, strošek, dodatna dela – poleg vsebinskega pomemben tudi finančni aspekt projekta
 • Primer organizacije projekta:
 • Naročnik – globalna farmacevtska firma (multifunkcionalen tim sestavljen iz več držav)
 • Zunanji GxP nadzor – najet s strani naročnika za pregled in kvalifikacije
 • Glavni dobavitelj – procesno podjetje dobavlja sistem ‘funkcionalno na ključ’
 • Podizvajalec glavnega dobavitelja odgovoren za elektro del in sistem avtomatike, kateri mora biti usklajen s procesnim dizajnom in popolnoma integriran v korporacijske zahteve končnega naročnika
 • Elektro instalacijska firma – podizvajalec

Vodja projektov – želene strokovne kompetence

 • vodenje projektov
 • razvoj in implementacija sistemov avtomatizacije
 • konfiguracije in kvalifikacija sistemov avtomatizacije pri stranki
 • GxP dokumentacija / poznavanje farmacevtske regulative

Vodja projektov – želene odnosne kompetence in osebnostne lastnosti ter vodstvene kompetence

Komunikacija in odnosi:

 • reševanje nesporazumov/konfliktov
 • odprta komunikacija (poslušanje in razumevanje)
 • dajanje jasnih povratnih informacij
 • poročanje in argumentacija

Timsko delo in sodelovanje:

 • zanesljivost in odgovornost
 • spoštovanje skupnega poslanstva in vrednot
 • medsebojna pomoč pri doseganju skupnih ciljev

Pripravljenost na spremembe:

 • odprtost do novih pogledov in raznolikih mnenj
 • priznavanje napak in učenje iz napak
 • stalno učenje
 • inoviranje

Učinkovita organizacija dela:

 • planiranje in postavljanje prioritet
 • delegiranje
 • koordinacija in vodenje sestankov
 • odgovorno sprejemanje odločitev
 • obveščanje in informiranje

Odgovornost/skrb za razvoj in zdravje:

 • skrb za lasten strokoven in osebnostni razvoj

ZAKAJ SPREJETI DELO VODJE PROJEKTOV

 • Delo s kupci, ki so v svetovnem merilu vodilni playerji na področju farmacije
 • Zagotovljena strokovna in osebnostna rast posameznika
 • Možnost personaliziranega izobraževanja (načrt karierne poti)
 • Delo s tehničnim direktorjem in direktorjem izvedbe projektov, ki sta svetovno prepoznana in imata ogromno znanja in zelo bogate izkušnje s projekti avtomatizacije v farmaciji, odlično poznata standarde dela v farmaciji
 • Zagotovljena pomoč pri delu, mentorstvo
 • Možnost dela v tujini
 • Možnost predstavljanja podjetja na sejmih, sodelovanje in/ali udeležba na konferencah
 • Posluh za zasebno življenje
 • Stimulativno nagrajevanje
 • Številne bonitete

Skrb za zaposlene, za odnose

 • Možnost nenehnega učenja, strokovna in osebnostna rast
 • Skrb za zadovoljstvo zaposlenih (kompetence, karierna pot, stimulativno nagrajevanje)
 • Posluh za družinsko življenje in spoštovanje zasebnega življenja (koriščenje LD po lastni izbiri – ni kolektivnega LD; sprejemanje delavčevih zasebnih potreb po organiziranju DČ)
 • Stimulativna plača in nagrade
 • Stimulacija za uspešno dokončane projekte (3% od vrednosti storitvenega dela projekta)
 • Dodatek za delo v tujini za ure dela v času:
 •  rednega delovnega časa: dodatek v višini 40% od osnovne bruto urne postavke
 • nadurnega dela: dodatek v višini 10% od osnovne bruto urne postavke, (+ 50% za naduro)
 • Dobra organizacija službenih poti, dnevnice in dodatek za potovalni čas
 • Številne bonitete