PROJEKTNI MANAGEMENT

Danes vse več dela opravljamo projektno, zato je eden od ključnih področij za doseganje poslovne odličnosti in zadovoljstva strank učinkovito vodenje projektov. Za uspešno izvajanje projektov potrebujemo znanje, veščine in orodja projektnega managementa. Najbolj učinkovit način, ki daje takojšnje rezultate je udeležba na treningu projektnega managementa kjer boste osvojili ključna znanja in veščine za učinkovito vodenje projektov.

Koristi za udeležence

 • Učinkovito reševanje izzivov na projektih
 • Izboljšanje komunikacije v projektnem timu in z naročniki
 • Učinkovito obvladovanje tveganj in sprememb na projektih
 • Izboljšanje timskega dela in ustvarjanje sinergij
 • Razvijanje vodstvenih veščin
 • Grajenje projektne baze znanja v podjetju
 • Zagotavljanje kvalitete izvajanja projektov
 • Konkurenčna prednost podjetja
 • Večje zadovoljstvo strank

Namen

 1. Osvojiti temelje projektnega vodenja
 2. Uporabiti dobre prakse, ki so bile pridobljene in preverjene v praksi
 3. Povečati učinkovitost in uspešnost projektov

Vsebina

Na delavnici projektnega vodenja bomo osvojili ključna orodja in tehnike za učinkovito vodenje projektov ter spoznali primere njihove uporabe skozi razvojne faze projekta. Vsebina treninga temelji na globalnih PMI standardih – PMBOK (Project Management Body of Knowledge) in ISO 21500. Program je zasnovan po meri udeležencev – inženirjev in prilagojena glede na njihove potrebe in želje.

 • Ključni pojmi projektnega vodenja
 • Globalni standardi – ISO 21500 in PMI standardi
 • Procesi in področja znanja vodenja projektov
 • Zasnova in planiranje projekta
 • Izvajanje, spremljanje, kontroliranje in zaključevanje projekta
 • Obvladovanje tveganj in sprememb na projektu
 • Projektna orodja in tehnike – primeri in uporaba
 • Ključna projektna dokumentacija in vzorčni primeri
 • Komunikacijske veščine in vodenje sestankov
 • Akcijski načrt za nadaljnji razvoj PM veščin in prenosa v prakso

Udeleženci

Delavnica je namenjena tako projektnim vodjem kot vodilnim in odgovornim managerjem – sponzorjem in članom projektnih timov, ki želijo pridobiti ali nadgraditi temeljna znanja in veščine projektnega vodenja na enostaven in praktičen način.

Izvajalec

Program usposabljanja izvaja globalno licenciran projektni manager – PMP, z izkušnjami vodenja kompleksnih projektov in razvoja poslovnih veščin v slovenskem in mednarodnem okolju.

Pokličite, da se dogovorimo za termin srečanja in raziščemo vaše potrebe in želje.