TIMSKO DELO

Timsko delo je nujno potrebno za uresničevanje zastavljenih ciljev in doseganje želenih rezultatov. Zato je pomembno, da ga sistematično razvijamo in s tem dosegamo SINERGIJSKE učinke.

S timskim delom spodbujamo učinkovitost, inovacije in kakovost, kot tudi naše zadovoljstvo. Razvijamo duh sodelovanja in pripadnost timu za skupno prispevanje k uspehu podjetja. Timsko delo prinaša številne koristi, zato gradimo učinkovite time, ki izboljšujejo poslovne rezultate in profitabilnost.

Timsko delo ekipe je ključ za uspeh projektov.

Razvoj timov je kontinuiran proces grajenja timov, ki ne nastanejo sami od sebe – potrebno jih je zgraditi in neprestano razvijati. Time razvijamo skozi ciljno usmerjen praktični trening in team building aktivnosti. Ob izvajanju TB programov upoštevamo preizkušeno metodo, ki zagotavlja uspeh in vaše zadovoljstvo. Metoda petih korakov je proces neprestanega razvijanja timov, s katerimi partnersko sodelujemo. Izvedba programov so le del celotnega procesa, ki vsebuje analizo, svetovanje, mentorstvo in coaching.

Team building je proces, ki se izvaja v petih korakih.

  1. Določitev vaših potreb
  2. Motivacija
  3. Izvajanje team building programa
  4. Implementacija rezultatov v delovno okolje
  5. Ocena izboljšav

V dogovoru z vami organiziramo team building aktivnosti in jih izvedemo v času in kraju, ki je za vas najbolj primeren.

Pripravljeni na začetek?  Pokličite nas, da se dogovorimo za sodelovanje!