LEADERSHIP

V današnjem hitro spreminjajočem in konkurenčnem svetu, uspešna podjetja za dosego odličnosti v prvi vrsti skrbijo za CELOVIT IN SISTEMATIČEN RAZVOJ VODENJSKIH VEŠČIN, kar omogoča učinkovito poslovanje in doseganje uspešnosti na dolgi rok. Z razvojem vodenjskih veščin lahko dosegamo bistveno boljše poslovne rezultate in zadovoljstvo strank ter zaposlenih.

Situacijsko in ciljno vodenje – sodobna pristopa vodenja za dosego učinkovitosti, kvalitete odnosov in motiviranosti sodelavcev.

Preizkušene prakse velikih vodij, ki so popeljale podjetja k uspehu. Sposobni managerji spremljajo svoje sodelavce, razvijajo njihove sposobnosti in spodbujajo zavzetost.

Pri usposabljanju uporabljamo pristop izkustvenega učenja, ki temelji na praktičnem doživljanju situacij v poslovnem svetu. Izkušnje pridobljene z aktivnostmi na delavnicah prenesemo v vaše delovno okolje in življenje.

S programom »Executive Coaching« osebno rastete in lažje rešujete izzive s katerimi se dnevno soočate pri poslovanju. Razvijamo novo generacijo sposobnih liderjev, ki vidijo izziv kot priložnost za oseben razvoj in doesganje ciljev organizacije. Spremljamo vas in smo vam v podporo tudi med usposabljanji. Naš cilj je v doseganju vašega uspeha.

Spodbujamo vas k pozitivnem razmišljanju in osebni rasti. Naš cilj je vzpostaviti tesen in pristen odnos z vami in vašimi sodelavci.

Smo drugačni in inovativni. Na osnovi vaših želja razvijamo nove rešitve, ki ustrezajo vašim potrebam. Kreativno, učinkovito in motivirano.

Celovit razvoj vodenjskih veščin vsebuje po vaši meri izbrane vsebine:

 • Sodelovalno in situacijsko vodenje ter njegove prednosti
 • Razlika med managiranjem in vodenjem
 • Lastnosti in veščine odličnega vodje
 • Integriteta in kredibilnost v vodenju
 • Komunikacijske veščine v vodenju
 • Postavljanje ciljev in vizije
 • Učinkovito delegiranje za zviševanje samostojnosti zaposlenih
 • Motivacija sodelavcev
 • Razvoj zaposlenih – coaching
 • Upravljanje s časom in zviševanje produktivnosti
 • Timsko delo in razvoj timov
 • Učinkovito vodenje sestankov in dogodkov
 • Reševanje izzivov – problemov in konfliktov
 • Trening vodenjskih veščin v realnih situacijah
 • Akcijski načrt za nadaljnji razvoj vodenjskih veščin in prenosa v prakso

Pokličite, da raziščemo vaše potrebe in želje.